Wieś Kujawsko-Pomorska

O miesięczniku…

Wieś Kujawsko-Pomorska, wydawana wspólnie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą w Przysieku od 2001 roku, jest miesięcznikiem adresowanym do rolników i ich rodzin oraz innych osób zainteresowanych sprawami wsi i ich mieszkańców. Misją czasopisma jest wspieranie w zakresie informacji i edukacji z obszaru technologii i ekonomiki w celu poprawy jakości życia jej czytelników. W czasopiśmie otrzymają Państwo szereg informacji popularyzujących innowacje w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dużo uwagi poświęciliśmy także ekonomice rolnictwa i zarządzaniu, w tym pozyskiwaniu środków na inwestycje m.in. z Unii Europejskiej. Ważny blok informacji poświęcony jest życiu społecznemu, w tym prawu oraz ekologii i ekonomii społecznej. W każdym numerze możemy znaleźć przepisy na domowe dania oraz pomysł jak upiększyć dom i ogród. Dodatkową atrakcją są relacje z wyjazdów zagranicznych często do egzotycznych krajów. Od czasu do czasu możemy przeczytać utwór lokalnego poety, a zawsze relacje z wydarzeń takich jak: tragi, wystawy zwierząt, dni pola, dożynki, jarmarki czy festyny wiejskie.

Podsumowując, we Wsi Kujawsko-Pomorskiej jest po trosze wszystko.Każdy może tu znaleźć coś co go zainteresuje, a jeśli zechce to może napisać do redakcji lub też zadać pytanie. Miesięcznik zawiera oprócz własnych artykułów i wywiadów, także materiały sponsorowane i reklamy oraz przedruki najciekawszych publikacji z innych branżowych czasopism. Redakcja stawia sobie za cel dotrzeć z intersującą propozycją do jak największej liczby czytelników, jest to trudne zadanie w czasach silnej konkurencji, nie tylko ze strony prasy, ale przede wszystkim różnych kanałów multimedialnych. Utrzymująca się od lat liczba prenumeratorów oraz nagrody ze strony firm prowadzących profesjonalną ocenę wydawnictw branżowych świadczą, że udaje się osiągać postawione cele.

Marek J. Nowacki
Redaktor Naczelny Wsi Kujawsko-Pomorskiej

 

Afrykański pomór świń (ASF) w województwie kujawsko-pomorskim

ASF to choroba zakaźna dotykająca trzodę chlewną utrzymywaną w gospodarstwach rolnych i fermach przemysłowych oraz wolnożyjące dziki. Czerwiec 2024 roku stał się, niestety, czarnym miesiącem w historii tej choroby dla naszego województwa. Nieopodal Brodnicy – 24 maja – podczas prac związanych z wykaszaniem rowów odnaleziono truchło dzika, które po pobraniu próbek do badań skierowano do unieszkodliwienia w zakładzie utylizacyjnym. Wynik badania (otrzymany z laboratorium 5 czerwca) potwierdził, iż dzik był zakażony wirusem afrykańskiego pomoru świń. Obym się mylił, ale długi czas zalegania dzika w rowie (truchło było w zaawansowanym stanie rozkładu) może być przyczyną rozwleczenia wirusa ASF przez inne zwierzęta (ptaki krukowate, lisy, psy, koty). Nadzieja umiera ostatnia, więc oby kolejnych ognisk jednak nie było…

W mleku i w rozrodzie

Żywienie krów, zwłaszcza o wysokiej wydajności, wymaga kontroli różnych wskaźników, np. zawartości białka, tłuszczu i mocznika w mleku. Ich ocena pozwala na oszacowanie poprawności zbilansowania dawki pokarmowej. Nieprawidłowości prowadzą do różnych zaburzeń, między innymi w składzie mleka, ale mają też wpływ na rozród.

Rolnictwo Wspierane Społecznie – RWS

Rolnictwo Wspierane przez Społeczność to partnerstwo pomiędzy rolnikami a konsumentami, w którym ryzyko i korzyści związane z produkcją rolną są dzielone pomiędzy członków grupy.

Model rolnictwa wspieranego przez społeczność narodził się w Japonii w latach 70. XX wieku, gdzie grupa gospodyń domowych, w obawie przed skutkami nadmiernego stosowania środków ochrony roślin w uprawach, nawiązała współpracę z rolnikami ekologicznymi. W Japonii takie umowy są nazywane „Teikei”, co oznacza „jedzenie z twarzą rolnika”.

Rezerwat przyrody "Hedera"

Pomysł objęcia ochroną lasu porastającego łagodne zbocza w Minikowie narodził się już w latach 80. poprzedniego stulecia, kiedy to przechadzał się tędy, przebywający na praktyce studenckiej Marek Wilcz – późniejszy Wojewódzki Konserwator Przyrody. Urzekły go drzewa obficie obrośnięte dużymi, sięgającymi koron okazami bluszczu pospolitego Hedera helix. Rezerwat przyrody o powierzchni 16,94 ha został powołany w 2000 roku na terenie ówczesnego Państwowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie celem ochrony lasu grądowego z licznymi, kwitnącymi okazami bluszczu pospolitego Hedera helix, wówczas objętego ochroną prawną.