Wieś Kujawsko-Pomorska

O miesięczniku…

Wieś Kujawsko-Pomorska, wydawana wspólnie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą w Przysieku od 2001 roku, jest miesięcznikiem adresowanym do rolników i ich rodzin oraz innych osób zainteresowanych sprawami wsi i ich mieszkańców. Misją czasopisma jest wspieranie w zakresie informacji i edukacji z obszaru technologii i ekonomiki w celu poprawy jakości życia jej czytelników. W czasopiśmie otrzymają Państwo szereg informacji popularyzujących innowacje w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dużo uwagi poświęciliśmy także ekonomice rolnictwa i zarządzaniu, w tym pozyskiwaniu środków na inwestycje m.in. z Unii Europejskiej. Ważny blok informacji poświęcony jest życiu społecznemu, w tym prawu oraz ekologii i ekonomii społecznej. W każdym numerze możemy znaleźć przepisy na domowe dania oraz pomysł jak upiększyć dom i ogród. Dodatkową atrakcją są relacje z wyjazdów zagranicznych często do egzotycznych krajów. Od czasu do czasu możemy przeczytać utwór lokalnego poety, a zawsze relacje z wydarzeń takich jak: tragi, wystawy zwierząt, dni pola, dożynki, jarmarki czy festyny wiejskie.

Podsumowując, we Wsi Kujawsko-Pomorskiej jest po trosze wszystko.Każdy może tu znaleźć coś co go zainteresuje, a jeśli zechce to może napisać do redakcji lub też zadać pytanie. Miesięcznik zawiera oprócz własnych artykułów i wywiadów, także materiały sponsorowane i reklamy oraz przedruki najciekawszych publikacji z innych branżowych czasopism. Redakcja stawia sobie za cel dotrzeć z intersującą propozycją do jak największej liczby czytelników, jest to trudne zadanie w czasach silnej konkurencji, nie tylko ze strony prasy, ale przede wszystkim różnych kanałów multimedialnych. Utrzymująca się od lat liczba prenumeratorów oraz nagrody ze strony firm prowadzących profesjonalną ocenę wydawnictw branżowych świadczą, że udaje się osiągać postawione cele.

Marek J. Nowacki
Redaktor Naczelny Wsi Kujawsko-Pomorskiej

Targi FERMA

– największe specjalistyczne targi dla fachowców produkcji zwierzęcej w Polsce

Po raz drugi w Hali Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego, odbędą się Targi FERMA, spotkanie dla profesjonalistów chowu i hodowli bydła, świń i drobiu. Organizatorzy spodziewają się udziału blisko 150 wystawców z kraju i zagranicy, którzy zaprezentują bogatą ofertę wszystkiego, co niezbędne w chowie i hodowli zwierząt, począwszy od genetyki, poprzez pasze i systemy ich zadawania, leki i preparaty weterynaryjne, roboty udojowe, wyposażenie budynków inwentarskich (również ich projekty i budowę), skończywszy na maszynach do zbioru i konserwacji pasz.

Kształtowanie dobrostanu świń

Problematyka dobrostanu była zawsze obecna w ocenie, planowaniu i kształtowaniu warunków utrzymania zwierząt. Ostatnio dość mocno także gospodarskich. Pojawienie się na początku lat 70. ubiegłego wieku, tzw. przemysłowych technologii produkcji świń (ferm wielkotowarowych), przyniosło ze sobą szereg niekorzystnych dla zwierząt zmian w ich utrzymaniu i obsłudze. Dotyczyło to również chyba przesadnie nowoczesnego podejścia do organizacji stada i produkcji. Zastosowanie tych nowych rozwiązań było, owszem, korzystne dla ludzi obsługujących zwierzęta, ale nie uwzględniało podstawowych potrzeb życiowych samych zwierząt, zaburzając skutecznie ich dobrostan.

Zwiększenie limitu wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych

17 grudnia 2022 r. weszły w życie, wyczekiwane przez wielu beneficjentów, zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Karnawałowe specjały

Karnawał to czas zabaw, imprez i prywatek, poniżej sprawdzone przepisy na dania idealnie nadające się na karnawałowe zakąski.