Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią  Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi na pismo KRIR/JM/1218/2022 z dnia 16.11.2022 w sprawie karania producentów bydła za sprzedaż krów po wycieleniu.