Uprzejmie informuję, że na skutek działań Zarządu KRIR kwota dotacji na dofinansowanie do utylizacji ziemniaków została zwiększona o 2 446 000 zł. Zmiana ta pozwoliła na zwiększenie współczynnika korygującego do wartości 0,7 co skutkuje podniesieniem kwoty dotacji dla każdego wniosku o dodatkowe 20%.

W załączeniu zamieszczamy wystąpienie Zarządu KRIR do MRiRW oraz odpowiedź resortu.