Na prośbę Małopolskiej Izby Rolniczej znak MIR/136/07/07/2022/T  Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zróżnicowania wysokości emerytur oraz wprowadzenia emerytur proporcjonalnych do stażu.

W załączeniu zamieszczamy wystąpienie KRIR oraz odpowiedź MRiRW.