W załączeniu zamieszczamy wniosek KPIR o zmianę ustawy o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko padnięcia zwierzęcia, w sytuacji gdy nie ma możliwości dokonania uboju z konieczności oraz odpowiedź MRiRW w tej sprawie.