W załączeniu zamieszczamy odpowiedź MRiRW na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie ekoschematu zróżnicowana struktura upraw w Panie Strategicznym WPR 2023-27.