W dniu 24 kwietnia br. Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej przedstawił swoje stanowisko do pana  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego w sprawie  eliminacją części podmiotów doradczych z rynku świadczenia usług.

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zaniepokojony sygnałami od doradców rolniczych  uczestniczących w szkoleniach, że beneficjent programu Premie dla młodych rolników będzie musiał obowiązkowo korzystać z doradztwa indywidualnego Kompleksowe doradztwo rolnicze tylko i wyłącznie w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego zwrócił się za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministerstwa Rolnictwa o zweryfikowanie powyższej informacji, a w przypadku jej potwierdzenia z prośbą o zmianę przepisów polegającą na umożliwieniu świadczenie usług również izbom rolniczym.
            Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi potwierdziło powyższe wątpliwości. Fakt ten pozostaje w sprzeczności z oświadczeniami Resortu Rolnictwa o wzmacnianiu roli izb rolniczych. Dodatkowo narusza  zasady równej konkurencji i powszechnego dostępu do doradztwa rolniczego. Ujednolicony pakiet usług doradczych może i powinien być świadczony w zgodzie ze standardami przez wszystkie podmioty doradcze w tym izby rolnicze oraz podmioty prywatne. Za standaryzację świadczenia usług doradczych odpowiada CDR w Brwinowie, który szkoli z powodzeniem doradców we wszystkich innych działaniach w zgodzie z jego misją i kompetencjami. Nie ma zatem uzasadnienia dla eliminacji części podmiotów doradczych z rynku świadczenia usług i promowania w sposób niezgodny z zasadami rynkowymi doradztwa podległemu MRiRW.