Członkowie Komisji ds. Restrukturyzacji i Modernizacji Wsi Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej