Członkowie Komisji ds. Oświaty, Doradztwa Rolniczego, Ekologii i Spraw Socjalnych