Jak donosi TPR Tygodnik Poradnik Rolniczy w dniu 20 grudnia 2021 r.  na polecenie Prokuratury Okręgowej w Toruniu funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Toruniu   zatrzymali Stefana K. - prezesa  i Janusza P. oraz Macieja A. - dwóch członków zarządu Grupy Producentów Rolnych „Ziarno” z Cichoradzu.

Wszystkim zarzuca się  oszustwa na szkodę kontrahentów spółki, w wyniku którego doszło do wyrządzenia szkody o łącznej wartości około 27 mln zł.
Cała trójka nie przyznała się do stawianych im zarzutów.
Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości 100 000 zł wobec Stefana K. i po 50 000 zł w stosunku do Janusza P. i Macieja A., zakazu opuszczania kraju, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.
Na podejrzanych nałożono także zabezpieczenie majątkowe nieruchomości i hipotek o łącznej wartości ponad 170 tys. zł.