Zamieszczamy wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych realizujące wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 12 października 2021 r. o bezpośrednie nadzorowanie działań prokuratury związanych z oszustwami Grupy Producentów Rolnych „Ziarno”.