Pytanie nadal zostaje bez odpowiedzi. Izba Rolnicza próbuje zwrócić uwagę mediów na problem poszkodowanych  rolników w 2019 roku z województwa kujawsko-pomorskiego przez GPR Ziarno.  Tym razem telewizja Polsat zbierała materiał do programu „Państwo w Państwie” w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku 25 września br. spotykając się z Zarządem Izby oraz poszkodowanymi rolnikami. Producenci zbóż i rzepaku od wielu miesięcy bezskutecznie walczą o wypłatę należnych im pieniędzy przez spółkę z Cichoradza. Jak dotychczas działania prokuratury nie przyniosły efektu i nie wskazano winnych. Mamy nadzieję, że może zaangażowanie kolejnych dziennikarzy śledczych zmieni ten stan rzeczy.