Zgodnie informacjami uzyskanymi od Nadzorcy Sądowego, Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2020 roku Sędzia – Komisarz określił, że głosowanie nad układem w niniejszym postępowaniu, zostanie przeprowadzone z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, w drodze pisemnego zbierania głosów przez Nadzorcę Sądowego.

Po doręczeniu ww. postanowienia ze stwierdzeniem prawomocności, Nadzorca Sądowy przystąpi do rozsyłania wierzycielom następujących dokumentów: 

  • zawiadomienie o możliwości oddania głosu na piśmie,
  • propozycje układowe,
  • opinia nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu,
  • główne założenia planu restrukturyzacyjnego,
  • karta do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 Prawa restrukturyzacyjnego.

W związku z tym, wierzyciele będą dysponowali wszystkimi niezbędnymi informacjami, które umożliwią im podjęcie decyzji i oddanie głosu za przyjęciem układu lub przeciwko przyjęciu układu. 

Poniżej zamieszczamy ostateczne propozycje układowe, które powinien  otrzymać każdy z wierzycieli niezależnie pocztą przed głosowaniem nad układem. Załącznik PDF do pobrania.