Ostatnie w bieżącym roku Walne Zgromadzenie KPIR odbywa się w sali konferencyjnej KPODR w Minikowie. Zgodnie z programem zajmowaliśmy się problemami związanymi z konstrukcją budżetu KPIR, zatrudnieniem pracowników.
Prezes R.Kierzek z delegatem do KRIR T. Zakrzewskim wręczyli odznaczenia osobom, które nie mogły ich odebrać na jubileuszu 25 - lecia KPIR
Dyskusja toczyła się w obrębie nastepujacych tematów:
- niekontrolowanego importu zbóż,
- zniesienia strefy niebieskiej we wschodnich powiatach województwa,
- wysokości stawek za świadectwa weterynaryjne
- ubezpieczeń w rolnictwie
- powołania komitetu monitorujacego wydatkowanie środków.