W dniu 24 października w Minikowie odbywa się 10 Walne Zgromadzenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Prezes Izby przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od poprzedniego WZ. O działaniach Agencji płatniczej oraz o zmianach w PROW-ie powiedział dyrektor Karol Będkowski. Pan Wojciech Tram przedstawiciel banku BNP PARIBAS wskazał na możliwości finansowania rolnictwa. Wykład nr. racjonalnego gospodarowania wodą w gospodarstwie rolnym wygłosił pan Józef Pyrczak. Członkowie Walnego Zgromadzenia dyskutowali o sprawach bieżących dotyczących rolnictwa.