Rolnicy będą mieli więcej czasu na złożenie wniosku o szacowanie strat suszowych. W związku z zawieszającą się aplikacją suszową, ministerstwo rolnictwa wydłuża termin składania wniosków do dnia 17 listopada 2023 r. Od 20 września rolnicy mogli składać wnioski o szacowanie strat suszowych za pośrednictwem aplikacji suszowej.

Złożenie protokołu z oszacowania szkód wygenerowanego przez aplikację publiczną jest warunkiem ubiegania się o pomoc suszową. Pierwotnie rolnicy mieli czas na wysłanie wniosku do 30 października. Ale ponieważ aplikacja suszowa nie działa poprawnie i do ministerstwo rolnictwa napłynęło wiele apeli od organizacji rolniczych  w tym również od Kujawsko-Pomorskiej Izby o więcej czasu, resort zdecydował po raz kolejny o przedłużeniu terminu złożenia wniosku o ponad dwa tygodnie