Informujemy iż dnia 27 października członkowie WZ KPIR przegłosowali uchwałę zmieniającą w statucie siedzibę Izby na Toruń. W związku z powyższym, prosimy o aktualizację danych  adresowych naszej instytucji  o następujący adres:

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza z siedzibą w Toruniu

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 27-29

 87 -100 Toruń