Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z 19 października br. podał, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 89,63 zł za 1 dt. Niestety mimo obecnie bardzo niskich cen żyta, poprzednie kwartały były w miarę korzystne, przez co średnia z 11 kwartałów jest dość wysoka. Już kolejny raz z rzędu rośnie również kwota podatku rolnego, ale nie tylko, bo na tej podstawie wylicza się również kwotę podatku od innych gruntów.

 W ubiegłym roku Główny Urząd Statystyczny podał, że średnia cena skupu żyta wyniosła 74,05 zł za 1 dt. Wówczas cena skupu żyta wzrosła o 20% i wzrósł również podatek rolny. Cena skupu żyta za 11 kwartałów brana pod uwagę przy wyliczaniu podatku na 2024 r. jest wyższa o 17,4%.

Podstawowy podatek rolny wyliczany jest w gminach w oparciu o cenę dt (kwintala) żyta podaną przez GUS. Stanowi on 2,5-krotność ceny 1 dt żyta. W związku z tym podstawowa stawka podatku rolnego w 2024 r. wyniesie 224,07 zł za jeden ha przeliczeniowy. W ubiegłym roku rolnicy płacili 185,12 zł za 1 ha przeliczeniowy. Kwota podatku rolnego na 2024 r. wzrosła o 38,95 zł za ha. 

Warto zaznaczyć, że każda gmina może obniżyć podatku rolnego, jednak wymaga to konsultacji z miejscową izbą rolniczą. Podatek rolny płaci się w czterech ratach - do 15 marca, maja, września i listopada.

Zobowiązani do tej opłaty są właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, czyli jeśli używają gruntów jak właściciel, choć nimi nie są, użytkownicy wieczyści gruntów, posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, czyli gruntów o powierzchni 1 hektara przeliczeniowego lub większych, które dzierżawisz w ramach umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub rencie strukturalnej.

 źródło: topagrar.pl