Zamieszczamy ekspertyzę KSOW oraz artykuł opracowany przez zespół ekspertów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie pt.: „Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej oraz ograniczania eutrofizacji wód powierzchniowych" oraz ekspertyzę nt. wapnowania gleb.