Dnia 29 marca br. odbyło się IX Walne Zgromadzenie 6 kadencji Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w sali Centrum Edukacji Ekologicznej KPODR w Minikowie. Obradom przewodniczył Wiceprezes KPIR Tadeusz Ziółkowski, który przeprowadził obrady zgodnie z zaplanowanym porządkiem.

W pierwszej części obrad członkowie Walnego Zgromadzenia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zapoznali się z informacją dotyczącą stanu finansów Izby. Prezes KPIR - Ryszard Kierzek przedstawił sprawozdanie z działalności Izby w 2021 oraz z wykonania budżetu w minionym roku i przedstawił również projekt budżetu na 2022 rok.
Druga część spotkania rozpoczęła się od wystąpień zaproszonych gości i dyskusji w sprawie sytuacji na rynkach rolnych. Najwięcej czasu poświęcono surowej ocenie założeń Zielonego Ładu. Członkowie Walnego Zgromadzenia zgodnie wnioskowali o zawieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu. Dyrektor Biura KPIR, Paweł Wienconek szczegółowo omówił również zasady przyznawania dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych w ramach programu planowanego do realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który niesie ze sobą sporo niejasności w kwestii jego rozliczania.