W dniu wczorajszym po zapowiedziach Premiera o objęciu infrastrukturą krytyczną przejść granicznych, niektórych dróg i torów kolejowych Krajowa Rada Izb Rolniczych na swoim posiedzeniu podjęła decyzję o zmianie strategii protestacyjnej rolników, nie będzie wcześniej planowanego wyjazdu na granicę do Dorohuska.  W tej sytuacji Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza dofinansuje wyjazd do Warszawy dnia 27.02.2024 r. jednego autokaru z każdego powiatu. Więcej informacji w poszczególnych biurach powiatowych KPIR

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza popiera postulaty protestujących rolników. Nie zgadzamy się na niekontrolowany napływ produktów z poza UE. Sprzeciwiamy się również postanowieniom Wspólnej Polityki Rolnej, które obniżają naszą konkurencyjność i dochody. Wielokrotnie interweniowaliśmy w tych sprawach. Wszyscy jesteśmy rolnikami.

Na  prośbę plantatorów buraka cukrowego z rejonu gminy Stolno, Zarząd KPIR zwróci się do Cukrowni Nordzucer Polska o podjęcie stosownej interwencji, która doprowadzi do pozytywnego rozwiązania  problemów pokrzywdzonych rolników od  których cukrownia  (mimo podpisanych umów) nie chce odbierać terminowo buraków.  W załączeniu zamieszczamy odpowiedz z dnia 30 stycznia br. Cukrowni Nordzucer Polska na nasze wystąpienie Ldz. 33/KPIR/24 z 22 stycznia br.